Kup komentarz - Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz 2019


Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej

Europejski Nakaz Aresztowaniabr Ekstradycjabr koszty procesubr Postępowania w sprawach o wykroczenia zasady przesłanki pozytywne i negatywnebr właściwość i skład sądu również rozstrzygnięcia sądubr oskarżyciel.

Prawo karne pytaniach

Postępowanie karne. Dynamika materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego poprzez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV przedstawia wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór casusów połączonych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych dodatkowo przystępne omówienie najważniejszych zadań procesu karnego. Zbiór ten powinien być znaczącą pomocą dydaktyczną na rzecz żaków poznających złożoną problematykę procesową. Stanowi uzupełnienie wykładu również artykuła, utrwalając w oparciu o konkretne przykłady zasób wiedzy niezbędne z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM, a jednocześnie dydaktycy dobrze znający potrzeby studentów w tym zakresie. W obecnym wydaniu zeszytu zauważać powinno się znaczny współpraca młodszych pracowników Katedry oraz doktorantów. Tak więc ta pomoc dydaktyczna powstała siłami całego zespołu Katedry. Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, ażeby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej artykułu, jeśli nie należący do mnie udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafrecht und organisierte Kriminalitat im europaischen Kontext, jakie odbyło się na Uniwersytecie w jenie (Niemcy) w dniach października r. W ostatnim piętnastoleciu w wielu państach Europy kontynentalnej reguła sociates delinquere non potest (universitas deliquere non potest) ustapiła miejsca zasadzie przeciwnej, uznającej zdolność podmiotu zbiorowego do popełnienia przestepstwa i ponoszenia odpowiedzialności karnej bądź quasi-karnej za przestepstwo popełnione z jego działalnością. Piśmiennictwo posługujące się nazwą przestępstwo podmiotu zbiorowego bądź przestępczość podmiotu zbiorowego. Pojęcia te są przez poszczególnych autorów rozmaicie definiowane. Do pewnego stopnia jest to wynikiem róznic odnośnie do założeń koncepcji odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przyjmowanych przez poszczególnych przedstawicieli doktryny.

Przekroczenie granic obrony

Seria Wykłady a obejmuje niezbędny pakiet znajomości z dziedziny prawa, jaka jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, równolegle od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Opracowanie, w którym całościowo przedstawiono tematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w pracy wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, które wyjaśniają istota prawny apelacji i problemy powiązane z jej stosowaniem. Omawiano takie zagadnienia, w jaki sposób wymagania formalne apelacji, jej kierunek, profil zaskarżenia, daje cenne wskazówki dotyczące zarzutów i wniosków apelacji oraz przedstawia przebieg postępowania apelacyjnego. Niniejsze wydanie apelacji w postępowaniu karnym wzbogacono o tematykę związaną z rozpoznaniem apelacji od werdyktu skazującego wydanego w trybie konsensualnym (art. i k.p.k.), a podobnie o najświeższe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania odwoławczego. Artykuł jest kierowana do sędziów, prokuratorów, mecenasów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł jest kierowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a zarówno adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych również radców prawnych, a zarówno dla sędziów i prokuratorów. Prezentowana publikacja: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego na skutek praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych, obejmuje przykłady wzorów środków odwoławczych także najświeższe orzecznictwo poświęcone temu tematowi, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi, ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając również stronom, jakim sposobem i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

USŁUGI

Co oferujemy


Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...Apelacja oskarżyciela Artykuł

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę zwi�...

Apelacje procesie karnym

Artykuł, dzięki której w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoi...

BŁĄD CO DO

W niniejszej artykule przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tw...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Foto1

Prawo karne pytaniach

Postępowanie karne. Dynamika materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego poprzez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki.

Foto1

Przekroczenie granic obrony

Seria Wykłady a obejmuje niezbędny pakiet znajomości z dziedziny prawa jaka jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie równolegle od strony teoretycznej i praktycznej..

Foto1

świadek koronny Geneza

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z i aspekty prawa karnego formalnego także prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu przygotowawczym efektywnej i skutecznej materializacji.

Co jeszcze mamy ciekawego

Chmura tagów

archiwizacja dokumentacjilisty kontrolnetwórczość pracowniczaZamknięcie roku 2018 FedakAnaliza sprawozdań finansowycharchiwumCo w sytuacjidłużnik i wierzycieldokumentacja archiwalnaDokumentacja kadrowo-płacowaElektroniczne akta osobowe 2019Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarzfundusze inwestycyjnegdy dłużnik jednak upadnie?granice prawa autorskiegokadry i płace 2019kontrola zamówień publicznychkoszty podatkoweKryzys przedsiębiorstwaKsiążka Podatki 2019

Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.